MERIDIÁN ABLAK KFT.
ÖTLETTŐL, A MEGVÍLÓSÍTÁS VÉGÉIG

Minden beruházás alapja a tervezés és az elvárt cél optimális megvalósítása. Egy építőipari beruházás tervezésekor mindig a kívánt eredmény és az épület funkcióinak meghatározása a legfontosabb tényező, a megvalósításban pedig a jó szervezés és a minőségi kivitelezés.
Minden esetben a beruházó érdekeit képviseljük annak érdekében, hogy a projekt az adott költségvetésnek megfelelően, határidőre és az elvárt minőségi színvonalon valósuljon meg.

Bizonyos esetekben a projekt más résztvevőinek szempontjai eltérőek lehetnek (pl.: hatóságok, bank stb.).
Mérnöki és kivitelezői szolgáltatóként otthonosan mozgunk ebben a komplex rendszerben, ellenőrzésünk és irányításunk alatt tudjuk tartani a teljes folyamatot.

Egyfajta szűrő funkciót látunk el, hogy megkönnyítsük a tervezési, építési és ingatlanfejlesztési ügyekben nem járatos beruházó életét.

A sikeres tervezés és megvalósítás érdekében jellemzően komplex projektmenedzsmentet biztosítunk.
Mérnöki-, és műszaki szakértői szolgáltatásokkal, valamint ingatlantanácsadással, műszaki állapotfelméréssel, pénzügyi és finanszírozási szolgáltatásokkal állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

ÉPÍTŐIPARI FŐTEVÉKENYSÉGEINK

BŐVEBB INROFMÁCIÓÉRT KATTINTSON A KÉPEKRE!

SIP PANELES FA KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

Könnyűszerkezetes faházakainkat a világszerte SIP technológiaként ismert építőpanelekből építjük.

KÖNNYŰSZERKEZETES FÉMVÁZAS HÁZAK

Könnyűszerkezetes fémvázas épületeinket (családi házak és kisebb csarnok/raktár épületek, garázsok) a LINDAB Construline fémprofil rendszerével épírjük.

HAGYOMÁNYOS ÉPÍTŐANYAG ÉPÍTÉSŰ HÁZAK

Hagyományos építőanyagból épített házainkat, általában a Porotherm és az Ytong termékekkel építjük.

NÉHÁNY KOMOLY ÉRV EGY JÓL MEGÉPÍTETT ÉPÜLET MELLETT

JÓL ÁTGONDOLT ENERGETIKAI STRATÉGIA

Nemzeti Energiastratégia:

A Nemzeti Energiastratégia 2030, célként tűzi ki az energiafogyasztási szokásokkal és annak környezeti vonatkozásaival kapcsolatos szemléletváltás elérését, továbbá a környezet- és energiatudatos fogyasztói társadalom kialakítását. Mindehhez a társadalom egészét átfogó szemléletformálási programok indítását jelöli ki eszközül.

Magyarországi potenciál:

Magyarországon jelentős energiamegtakarítási potenciál rejlik az energiapazarló épületek és a ma már hatékonynak nem minősülő fűtési és villamosenergia-rendszerek korszerűsítésében.

Új szabályozások:

Az Európai Parlament által 2010-ben elfogadott irányelv szerint az Európai Unió területén - így Magyarországon is - 2020. december 31. után már csak "közel nulla" energiaigényű épületek épülhetnek.

Használatba vételi engedélyhez:

Az EU irányelvhez igazodva a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet meghatározza, hogy az új építésű házak használatbavételi engedélyét a hatóság csak akkor fogja megadni, ha az megfelel a közel nulla energia-igényű épület követelmény rendszerének. 

Energetikai besorolás új ingatlanoknál:

Ha új családi házat szeretnénk építeni, akkor annak minimum a BB besorolást el kell érnie ahhoz, hogy megkaphassuk rá a használatbavételi engedélyt.
Ennek a szintnek az eléréshez annak a speciális feltételnek is meg kell felelni, hogy az összes energiafogyasztás legalább 25%-ának fedezésére megújuló energiaforrásokat kell alkalmazni. Ez lehet például napkollektor, napelem, hőszivattyú.
Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor legjobb esetben is csak CC, azaz korszerű besorolást kaphat a házunk.

Meglévő ingatlanokra:

A már meglévő ingatlanokra nem kötelező érvényű egyik energetikai szint elérése sem, ugyanakkor átgondolandó a havi rezsi költségek csökkentése, vagy az ingatlanunk értékének növelése érdekében.

Megoldások:

Új ház építésénél azonnal az jut eszünkbe, hogy ez több milliós többletköltséggel jár, amit az építkezés kezdetekor nem kalkuláltunk be.
A helyzet azonban nem annyira tragikus, mint elsőre tűnik, ugyanis van megoldás.

Hőszivattyú

A hagyományos gáz üzemű fűtés kivitelezése sem olcsó mulatság (a gázbekötés, a kémény építés, a kazán, a cirkó, ezek engedélyeztetése, stb.), no meg persze hűteni is szeretnénk, tehát megvesszük a klímaberendezést is. Mindezeket kiválthatjuk egy hőszivattyúval, amely fűtésre, meleg víz ellátásra és hűtésre szintúgy alkalmas. Egyszerre helyettesíti a kazánt, a cirkót, vagy bojlert, illetve a klímát is. Nincs szükség kéményre, hiszen nincs károsanyag kibocsájtás. Ezzel a biztonságos és gazdaságos megoldással már ki is váltottuk a gázszámlánkat.

Napelem

Az elektromos fűtésünk, vagy akár az egész házunk áramellátását biztosíthatjuk napelemek segítségével. Egy megfelelően kiépített napelemes rendszer támogatja az egész éves meleg víz ellátást, képes ellátni, részben vagy teljes egészében az elektromos fűtés, a világítás és a kisebb-nagyobb háztartási elektromos berendezések energiaigényét is. Így jelentősen lecsökkenthetjük, vagy akár nullára redukálhatjuk a villanyszámlánkat. Elektromos kazánról működő fűtésrendszer esetében még a HMV (használati melegvíz) és a fűtés is nullára redukálható ezzel a megújuló energiahordozóval.

A megújuló energiahordozók bekerülési költsége nem sokkal több, mint a gáz alapú fűtésrendszereké, továbbá a későbbi megtakarítások a villamos és a fűtés, valamint HMV használat tekintetében jelentősek a háztartásban. Mivel ma már kötelező valamely megújuló energiahordozót beépíteni a házunkba, így e két megoldás bármelyike jó döntés lehet.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Jelenlegi helyzet:

A klímaváltozás gyorsulása, a Földünk által küldött vészjelek egyértelművé teszik, hogy a környezeti problémák korában élünk és ez paradigmaváltást igényel a marketingben is a társadalmilag felelős fogyasztás előmozdítása érdekében.
A 2011-es szakmai elemzés szerint Európa energiafelhasználásának közel 40%-át az épületek teszik ki, míg a széndioxid-kibocsátás 36 %-ért az épített környezet a felelős.
Az energiahatékonyságról szóló európai uniós irányelv szerint 2020. december 31-ét követően már csak közel nulla nettó energiaigényű épület építhető. Az Európai Unió tagállamaiban 2021-től minden új épületnek meg kell felelnie ezen előírásoknak.

Az egyén magatartásának fontossága:

A fenntarthatósággal foglalkozó szakirodalom szinte teljesen egyetért abban, hogy a legtöbb környezeti probléma oka az egyének magatartásában, mindennapi cselekedeteikben keresendő, beleértve a fogyasztást, a hulladékok kezelését, az utazást és az energiahasználatot.
Ebből az következik, hogy az egyének környezettudatos cselekvéseinek az összessége határozza meg egy társadalomban a környezettudatos magatartás tényleges szintjét.

Mit vállalunk mi:

- igyekszünk környezetbarát csomagolású, illetve tudatos eljárásokkal készített termékeket használni az építkezéseken- törekszünk arra az építkezések során, hogy olyan szerszámokkal dolgozzunk, melyeknek alacsony az energiaigényük, ezért felszereltük csapatainkat akkumulátoros szerszámokkal is

- nagyon fontosnak tartjuk az építkezéseken a szelektív hulladékgyűjtést, így az építési törmelékeket több kategória szerint gyűjtjük és tároljuk, illetve szállíttatjuk el megsemmisítésre az építkezésekről

- vannak olyan építési anyagok, melyek már nem használhatóak semmire, mégis, egy újrahasznosítással ismét termékek állíthatóalő belőlük, ezért kötöttünk néhány olyan céggel megállapodást, akik rendszeresen szállítják el újrahasznosításra, az általunk már nem használható építési hulladékok egy részét

- minden projektünknél igyekszünk felvilágosítani a Megbízóinkat, hogy milyen előnyei vannak a megújuló energiaforrásoknak egy épület korszerűsítésénél, vagy egy új építésű épületnél

- minden épületünknél használunk innovatív technológiákat, melyek növelik az épületek energiahatékonyságát és környezeti besorolását

- országos szinten vannak hálózatban működő, vagy regionális beszállítóink, így nem csak optimalizálódnak a szállítási költségek, de ez biztosítja számunkra azt is, hogy a szállítás a lehető legkissebb környezetterheléssel járjon

- igyekszünk olyan technológiákat megismerni és alkalmazni, melyek gyártói és forgalmazói szintén környezettudatos magatartást tanúsítanak, valamint termékeiket is ebben a szellemben fejlesztik és gyártják

PROJEKT MENEDZSMENT ÉS OPTIMALIZÁCIÓ

Építőipari menedzsment:

Egy építési projektnek sok összetevője van. A költségoptimalizálás, az innovatív megoldások és a minőség elengedhetetlen ahhoz, hogy egy mindenki számára értéket képviselő eredmény születhessen belőle.

Projekt előkészítés:

A projektek sikeressége nagyban függ a jó és pontos előkészítéstől.
Azon munkálatoktól, melyek meghatározzák a kivitelezéssel járó feladatokat és munkafázisokat, azok várható költségeit. Meghatározzák a kivitelezésnél felhasználandó és beépítendő anyagokat, valamint azok minőségét.
A projekt előkészítése előírja az alkalmazástechnológiákat, elősegíti a költséghatékonyságot.


Érték és fenntarthatóság:

Egy épület értékének több tényezője van.
Az egyik ilyen tényező a fenntarthatóság. Egy épület esetében fenntarthatóságnak nevezzük azt, amikor az épület energiafelhasználása és a környezettudatos kivitelezése megfelelően van optimalizálva a funkcióját és energiaigényét figyelembe véve.


Költségoptimalizáció

A költségoptimalizálás mind a kivitelezésnél, mind az üzemeltetés terén fontos tényezője az projekt hatékonyságának, valamint az épület értékének növelésében.
A projekt hatékonyság növelése érdekében fontos a kivitelezési fázisok összehangolása és szervezése, a beszerzési források megválasztása és a szállítási költségek minimalizálása.
Az épület értékét ma már leginkább az innovatív építési technológiák alkalmazása és az optimalizált térkialakítások, illetve a környezettudatos megoldások és az alacsony üzemeltetési költségek határozzák meg.

Innovatív technológiák

Egy épület kivitelezésénél nagyon fontos tényező olyan technológiák alkalmazása, melyek elősegítik az épület üzemeltetési hatékonyságának növelését, illetve megfelelő környezetvédelmi besorolásba emelik az épületet.
Ezen technológiák alkalmazását ma már a törvény is szabályozza.

Minőség

Az kiváló minőség fontos az épület értékének növelésében.
Az alkalmazott építési technológiák tulajdonságainak érvényesülése kizárólag a megfelelő beépítési előírások betartásával lehetséges.
A beépítés minősége, a megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező, a technológiákat ismerő szakemberek alkalmazásával érhető el. A beépítés minőségének ellenőrzése a projekt menedzsment feladata. Minőségi eredményt a tervezési menedzsment rendszeres részvételével lehet elérni.